5198
5644
5611
5656

مرکز خلاقیت موسسه علمی آینده سازان

معرفی مرکز

معرفی مرکز خلاقیت موسسه علمی آینده سازان ادامه مطلب

تور علمی

برگزاری تور علمی ویژه دانش آموزان ادامه مطلب

کارسوق ها

کارسوق های ویژه دانش آموزان ادامه مطلب

ثبت نام آنلاین

دوره های کارسوق زیست فناوری ادامه مطلب

دوره ها

دوره های آموزشی مرکز خلاقیت موسسه آینده سازان ادامه مطلب

تماس با مرکز

ارتباط به مرکز خلاقیت ادامه مطلب