گروه شیمی

گروه شیمی، متشکل از اساتید فارغ التحصیل از دانشگاه های برتر دولتی ایران می باشد که در راستای آموزش درس شیمی به صورت علمی و عملی گرد هم آمده اند. این مجموعه بر آن است تا مفاهیم بنیادی و پیشرفته شیمی را با رویکرد پژوهش محور و همراه با آزمایش های جالب و سرگرم کننده به صورت تجربی و عمیق در ذهن دانش پژوهان نهادینه کند. کلاس های آموزشی این گروه در سطوح مقدماتی و پیشرفته ویژه دانش آموزان، دانش جویان و دبیران به صورت دوره های کوتاه و بلند مدت، کارگاهها و اردوهای آموزشی برگزار می شوند. امید است که تمایل به کارهای پژوهشی و شرایط انجام پروژه های علمی با مشاوره ها ، آموزشها و فراهم شدن محیط آزمایشگاهی در این مجموعه برای دانش پژوهان عزیز سریع و راحت فراهم گردد.

دوره های فعال